Údaje dle zákona 110/1997

Níže uvádíme údaje dle Zákona o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů č.110/1997 § 13e odstavce 2.

Obchodní název a adresa sídla výrobce, distributora nebo dovozce tabákových výrobků

Radoslav Dvořáček DiS.
MORAVIA TOBACCO
Družstevní 428/8
679 04 Adamov

Název druhu, skupiny nebo podskupiny tabákových výrobků

Doutníky

Údaj o čistém množství, kterým se rozumí množství v gramech 1 kusu tabákového výrobku

Tabulka níže uvádí hmotnosti jednotlivých typů/formátů doutníků, hmotnost je v gramech za 1 kus.

Formát Hmotnost v gramech
Corona 7,52
Short Panetela 6,21
Corona 8,21
Perfecto 9,34
Short Panetela 5,43
Pyramid 12,45
Robusto Extra 13,00
Robusto Extra - T 13,00
Double Robusto - T 15,24
Panetela 6,39
Lonsdale 11,27
Long Corona 10,00
Lonsdale 10,80
Cigarillo 1,10
Corona - T 9,18
Petit Robusto 10,61
Long Corona 9,20
Corona 9,29
Grand Corona 11,41
Long Corona 10,14
Petit Corona 6,35
Corona 8,84
Corona 7,64
Corona 7,59
Long Corona 9,12
Culebra 6,67
Petit Robusto 10,35
Lonsdale 11,86
Corona 9,42
Robusto - T 11,66
Long Panetela 10,29
Long Panetela 8,90
Slim Panetela 6,23
Giant Perfecto 21,62
Robusto Extra 14,58
Robusto Extra - T 14,58
Double Robusto 15,05
Robusto Extra 14,21
Robusto 12,34
Corona 8,46
Small Panetela 3,27
Perfecto 9,45
Petit Perfecto 7,64
Petit Pyramid 9,20
Petit Corona 6,72
Corona 9,94
Perfecto 8,91
Robusto Extra 15,23
Robusto Extra 12,45
Robusto Extra 13,30
Grand Corona 18,79
Grand Corona 14,28
Grand Corona 12,97
Corona Extra 10,86
Churchill 15,07
Lonsdale 10,29
Long Panetela - T 10,29
Panetela - T 8,15
Small Panetela - T 2,81
Petit Robusto - T 10,96
Robusto Extra - T 14,62
Double Robusto - T 16,34
Petit Corona 7,29
Petit Robusto 11,24
Corona Extra 9,41
Robusto Extra 17,00
Petit Corona 8,46
Cigarillo 0,80
Petit Corona 7,46
Corona 8,28
Corona 8,28
Slim Panetela 7,07
Double Corona 15,07
Slim Panetela 6,76
Slim Panetela 5,68
Slim Panetela 5,01
Panetela 8,90
Petit Corona 5,91
Petit Perfecto 6,06
Petit Corona 6,04
Petit Corona 7,04
Short Panetela 6,32
Petit Corona 7,70
Petit Robusto 10,76
Petit Robusto 9,59
Pyramid 14,26
Pyramid Extra 15,76
Small Panetela 5,27
Cigarillo 2,10
Double Corona 17,86
Petit Corona - T 6,37
Robusto 11,66
Double Pyramid 17,08
Perfecto 13,22
Double Perfecto 19,80
Petit Corona 6,37
Small Panetela 5,01
Petit Corona 6,90
Petit Corona 6,90
Perfecto 10,79
Short Panetela 5,80
Short Panetela 6,10

Země původu tabákových výrobků

Kuba, Nikaragua, Dominikánská republika, Honduras

Obecné varování včetně informace týkající se odvykání kouření

Kouření zabíjí, přestaňte nyní
Jak přestat kouřit: www.koureni-zabiji.cz

Premiovedoutniky.cz © 2024
Údaje dle Zákona o potravinách a tabákových výrobcích č.110/1997 § 13e odstavce 2.

Kouření zabíjí, přestaňte nyní
Jak přestat kouřit: www.koureni-zabiji.cz