Ochrana osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních dat a údajů

Provozovatel obchodu ddoutniky.cz prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a zavazuje se chránit tyto údaje a postupovat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

Zabezpečení osobních údajů

Pro ochranu vašich údajů používáme množství zabezpečovacích technologií a postupů, díky kterým je nemožné tyto údaje zneužít třetí stranou. Veškeré informace schraňujeme pouze pro potřebu zajištění kontaktu mezi vaší osobou a našim internetovým obchodem.

Jaké údaje vyžadujeme?

Aby bylo možné zajistit dodání vámi objednaného zboží a komunikovat s vámi v této věci je nutné se před objednáním vybraného zboží jako nový zákazník zaregistrovat a při registraci uvést požadované osobní údaje. Jedná se o:

  • emailová adresa
  • křestní jméno a příjmení
  • adresa (tj. ulice, číslo domu, město, PSČ a stát)
  • telefon
  • heslo

Tyto údaje jsou minimem nutným ke komunikaci s vámi a k zaslání objednaného zboží na vaši dodací adresu.

Lze tyto údaje změnit?

Veškeré osobní údaje můžete podle potřeby upravit v nastavení vašeho účtu.

Premiovedoutniky.cz © 2024
Údaje dle Zákona o potravinách a tabákových výrobcích č.110/1997 § 13e odstavce 2.

Kouření zabíjí, přestaňte nyní
Jak přestat kouřit: www.koureni-zabiji.cz